QRTSJING

Kamervragen gesteld naar aanleiding van introductie QRTSJING.

Kamervragen gesteld naar aanleiding van introductie QRTSJING.

29-04-2018 / 12:14
QRTSJING is ontwikkeld met het idee het betaalgedrag van mensen voorgoed te veranderen. Dat we tijdens onze introductie direct al worden opgemerkt door de Tweede Kamer hadden we natuurlijk nooit verwacht!

In het nieuwsbericht over de marktintroductie staan meerdere redenen voor de ontwikkeling van QRTSJING, waaronder de volgende:

‘Zodat je niet meer een betalingskenmerk van 16 cijfers hoeft over te tikken als je wilt telebankieren. Want daar gaan een hoop mensen toch de mist mee in, als je kijkt naar een grote organisatie als de belastingdienst, dan zie je dat er miljoenen omgaan in fouten.’

Voor Kamerlid Lammert van Raan van de Partij van de Dieren reden genoeg om op donderdag 26 april jl. Kamervragen te stellen aan onze Minister van Financiën. Wij zijn nu al erg benieuwd naar de reactie van W.B. Hoekstra, minister van Financiën en houden het nieuws nauwlettend in de gaten.

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Financiën over het bericht «CM en SuperRebel lanceren Qrtsjing» (ingezonden 26 april 2018).

Vraag 1

Kent u het bericht «CM en SuperRebel lanceren Qrtsjing»?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het onnodig gecompliceerd is dat de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en andere overheidsinstanties bij elke betaling verplicht stellen dat er een 16-cijferige code als betalingsken-merk dient te worden overgetikt, met alle risico’s op fouten van dien?

Vraag 3

Deelt u de mening dat een klantvriendelijker betaalsysteem door de overheid ontwikkeld zou moeten worden voor betalingen die door ondernemers en burgers aan de overheid moeten worden gedaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft u een dergelijke vereenvoudiging in voorbereiding en op welke termijn valt die te verwachten?

Vraag 4

Deelt u de mening dat voor bijvoorbeeld mensen met dyscalculie het overnemen van lange cijferreeksen als betalingskenmerk een terugkerende beproeving is met aanzienlijke kans op fouten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u daarin verandering brengen?

Vraag 5

Kunt u aangeven hoe vaak betalingen bij de Belastingdienst en bij het CJIB als fout gerapporteerd worden door incorrecte overname van het betalings-kenmerk?
Zo nee, bent u bereid daarnaar onderzoek te doen verrichten? Zo ja, kunt u deze gegevens met ons delen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het zeer gedateerd is dat mensen bij betalingen naast een IBAN van achttien karakters ook nog een betalingskenmerk van zestien cijfers moeten intikken? Zo ja, bent u bereid daarvoor op zo kort mogelijke termijn een gebruiksvriendelijk alternatief te ontwikkelen, waarbij het gebruiksgemak bevorderd wordt en de kans op fouten verkleind? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?